Multifarver

Alle mine multifarvede farveholdninger kan farves på alle garn- og fiberbaser. På garn vil der dog altid blive lavet korte farveforløb, også ved gradienter.

Der er flere kategorier af multifarvede: Classic, Gradient, Hovedfarve/kontrast, Random og Uregelmæssige.
De monokromatiske (næsten ensfarvede) er der en oversigt over her.

Classic

6 – 8 farver, lige meget af hver. Farveforløb ca 12 – 18 cm, gentages 6 – 7 gange i uldhjul, 3-4 gange i luksusblends.

Gradienter

Gradienter har typisk 6 farver, der kun forekommer en gang hver i fiberbåndets længde. Lange farveforløb.

Hovedfarve/kontrast

Farvene i denne kategori består typisk af 4 hovedfarver og 1 – 3 kontrastfarver i små mængder.

Random

Random-farver er 3 eller 4 farver, der påføres tilfældigt, ukontrolleret.

Uregelmæssige

Disse farveholdninger lader sig ikke putte ind i nogen af de øvrige kategorier. Farverne er styrede, men i varierende mængder.